Splošni pogoji poslovanja hotela Veter

 1. Hotel je dolžan prijaviti goste, kateri receptorju izročijo osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Hotel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, prav tako mora hotel uresničiti dogovorjene storitve. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno (po veljavnem ceniu hotela) za storitve, ki jih je izkoristila prav tako se stranka obveže, da sprejema Splošne pogoje poslovanja. Če stranka zaradi kakršnega koli vzroka ne plača koriščenih storitev v hotelu v času bivanja, je hotel primoran obvestiti Policijo. V vse cene je vključen davek na dodano vrednost.
 2. Namestitev v hotel je možna po 14. uri na dan prihoda, sobe pa je treba zapustiti do 11. ure na dan odhoda. Če stranka ta čas prekorači, lahko hotel od nje zahteva 50% nočitve. Čas prihoda oz. odhoda se lahko spremeni, če se z gostom dogovori.
 3. V primeru, da je soba v okvari, je hotel dolžan ponuditi sobo enakega standarda.
 4. Če gost podaljša bivanje, ima hotel pravico, gosta premestiti v drugo sobo, če bi bila ta soba predhodno rezervirana.
 5. Gost mora upoštevati hišni red hotela. Če povzroči škodo v sobi, se mu ta zaračuna v vrednosti popravila.
 6. V primeru, da stranka predčasno zapusti hotel, se ji lahko zaračuna 50% dnevne cene preostalih rezerviranih dni.

Plačila za večje skupine: 

 1. Če se stranka in hotel dogovorita za avansno plačilo, mora biti to nakazano v dogovorjenem roku, če tega plačila ni, ima hotel pravico stornirati rezervacijo.
 2. Avansno plačilo se v primeru stornacije ne vrača, če ni bilo sklenjeno posebno zavarovanje med stranko in hotelom.
 3. Razliko plačila mora stranka poravnati na dan odhoda,razen če med stranko in hotelom ni bil sklenjen drugačen dogovor

Pogoji za preklic rezervacije sob v hotelu Veter:

 1. Če naj bi čas bivanja trajal manj kot 3 dni, je treba rezervacijo preklicati najmanj 3 dni prej, sicer lahko hotel zahteva 50% celotnega zneska aranžmaja.
 2. Če naj bi čas bivanja trajal več kot 3 dni, je treba rezervacijo preklicati najmanj 6 dni prej, sicer lahko hotel zahteva 50% celotnega zneska aranžmaja.
 3. Če gost ne javi stornacije, mu ima hotel pravico zaračunati 100% zneska aranžmaja.

Hotel vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi, v kolikor to tudi sam želi. Če gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi.

V vseh cenah iz ponudbe Hotela Veter je vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami, je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja cenika. Splošni pogoji so v veljavi od 1.10.2020, do preklica.

VERNA d.o.o.
Hotel Veter*** in mladinski hotel Vetrnica
Mariborska cesta 31
2342 Ruše

ID za DDV: SI48497576
SI56045150003552260 (Nova KBM d.d.)